Tuesday, October 18, 2011

House

Render by Tacke
Model : 3Dwarehouse


Artlantis 3.0.6
Artlantis 4.0


2 comments:

ferothai said...

bạn ah!cho mình hỏi làm sao cỏ của bạn đẹp thế! cái đó cỏ thư viện hay sao thế! xin chỉ giáo cho mình với!

YOKUDA said...

Mình đã trả lời trong Mail của bạn.

Thanks visit